Sylwia Grzyb

Z rzeczniczką Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej rozmawia Janusz Życzkowski.