°C

CBOS zbadał stosunek Polaków do II wojny światowej

Fot. Wikipedia

Pierwszego września br. mija 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. W dniach poprzedzających tę rocznicę ponownie zapytaliśmy Polaków o ich stosunek do tych tragicznych wydarzeń, które zburzyły dotychczasowy porządek rzeczy i w dużej mierze zdeterminowały dzisiejszy świat.

Mimo upływu czasu i zmniejszania się liczby osób, które przeżyły drugą wojnę światową, ogromna większość dorosłych Polaków uważa, że jest to ciągle żywa część historii Polski, o której trzeba stale przypominać.

Co ciekawe, osób wyrażających takie przekonanie jest obecnie znacznie więcej niż pięć lat temu. Zmniejszyła się natomiast grupa badanych uważających, że druga wojna światowa jest raczej odległym wydarzeniem historycznym, do którego nie warto wracać.

W okresie 2004 2014 nie odnotowaliśmy istotnych zmian odsetka ankietowanych uważających, że jest to wciąż żywa i warta przypominania część historii Polski, i tych, którzy twierdzili, że jest to odległa historia, do której nie warto wracać.

Jak twierdzi dr Jakub Wysmułek, historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN, od lat 90. ubiegłego wieku mamy do czynienia z czymś, co jest określane przez badaczy pamięci jako „memory boom”:

„Możemy zauważyć ogromny wzrost zainteresowania historią. Z tym wiąże się dowartościowanie doświadczeń ofiar, indywidualnego cierpienia. Właśnie to wpłynęło w dużym stopniu na zainteresowanie II wojną, a także na sposób jej ponownego przeżywania przez kolejne pokolenia.”

– mówi dr Jakub Wysmułek, historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wideo

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.