°C

10 tys. netto na os. w rodzinie – tyle trzeba, by uchodzić za bogatego

Fot. Pixabay

W swoim lipcowym badaniu CBOS przyjrzał się postrzeganiu osób bogatych przez ogół Polaków. Jak definiujemy bogactwo i co sądzimy o ludziach uznawanych za naprawdę zamożnych? Ile trzeba mieć, aby być uznanym za naprawdę bogatego? Jaki mamy stosunek do ludzi zamożnych?

Badanych poproszono również, by określili, gdzie ich zdaniem przebiega granica bogactwa. Jaki dochód uprawnia do nazwania się osobą naprawdę bogatą? Respondenci najczęściej wskazywali próg 10 000 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.