°C

Pielgrzymi już w Częstochowie

A.Dobosiewicz

Kilkadziesiąt tysięcy pątników jest w drodze do Częstochowy. Pod jasnogórski szczyt weszła 37. Piesza Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w której uczestniczyło około tysiąca osób.

U stóp Jasnej Góry pielgrzymów witał biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński:

Pielgrzymi wędrowali na Jasną Górę 11 dni, pokonując od 300 do 360 km. Pielgrzymkę tworzą trzy grupy wędrujące promieniście z Głogowa, Gorzowa i Zielonej Góry. Odrębną grupę stanowi Piesza Pielgrzymka Nauczycieli z Zielonej Góry tzw. „Warsztaty w drodze”.

W Kaplicy Matki Bożej pielgrzymi wzięli udział w mszy świętej, Eucharystii przewodniczył biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji. Pątnicy pozostają na Jasnej Górze do wieczornego Apelu Jasnogórskiego.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.