°C

Niepełnosprawni dostaną 500 plus

Sejm

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Za przyjęciem dokumentu głosowało 428 posłów, przeciw było 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jeśli projekt przejdzie cały proces legislacyjny, ustawa zacznie obowiązywać od 1 października bieżącego roku. Wówczas będzie możliwe składanie wniosków o świadczenie. Na wypłatę 500 plus dla całkowicie niepełnosprawnych rząd zabezpieczył trzy miliardy złotych.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.