°C

Jest umowa na Joint Lab na UZ

Fot. : K. Adamczewski

Uniwersytet Zielonogórski rozszerza współpracę z Instytutem Leibniza dla Innowacyjnej Mikroelektroniki z Frankfurtu nad Odrą. W ramach współpracy powstanie m.in. Joint Lab, czyli specjalna platforma wymiany naukowej, opracowywania wyników wspólnych badań i współpracy naukowców i studentów.

Koordynatorem Joint Labu po stronie zielonogórskiej będzie prof. Ryszard Rybski z Instytutu Meteorologii, Elektroniki i Informatyki UZ. Jak mówi, jest to swego rodzaju zwieńczenie trzyletniej, bardzo dobrej współpracy z naukowcami z Frankfurtu nad Odrą:

 

Jednym z projektów realizowanych w ramach Joint Labu jest projekt o nazwie „Smart River”. Dr Krzysztof Piotrowski z IHP we Frankfurcie nad Odrą wyjaśnia, że polega on m.in. na monitorowaniu Odry na wybranym odcinku polsko-niemieckiego pogranicza:

Dodajmy, że IHP we Frankfurcie nad Odrą, oprócz Joint Labu z Uniwersytetem Zielonogórskim, prowadzi jeszcze sześć innych tego typu przedsięwzięć z uczelniami w Berlinie, Poczdamie, Cottbus i Wildau, a także z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Sabanci w Stambule.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.