°C

Wspólne laboratorium zacieśni współpracę między uczelniami

fot. archiwum

Na Uniwersytecie Zielonogórskim podpisano umowę rozszerzająca współpracę pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a niemiecką uczelnią IHP, mającą na celu utworzenie tzw. „Joint Labs”, czyli wspólnego laboratorium.

Spotkanie polsko-niemieckich naukowców zainaugurowało wspólnie realizowany projekt naukowo-badawczy „Inteligentne Nadodrze”. Koordynatorem jest IHP, a Uniwersytet Zielonogórski jest partnerem w projekcie.

Dr Krzysztof Piotrowski z IHP nad Odrą wskazuje, że tworzenie wspólnych laboratoriów może przyczynić się do zacieśnienia współpracy między uczelniami:

Dr. hab. Ryszard Rybski, z Instytutu Metrologii, Elektrotechniki i Informatyki zauważa, że ze współpracy z niemiecką uczelnią korzystają głównie studenci:

Celem projektu jest wsparcie ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców w nadodrzańskim rejonie Słubic i Frankfurtu nad Odrą i opracowanie transgranicznego, inteligentnego nieinwazyjnego systemu monitoringu wałów przeciwpowodziowych oraz terenów nadrzecznych, po obu stronach granicy.

 

 

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.