°C

Tłumy na Festynie Św. Antoniego w Przylepie

W sobotę w parku miejskim w Przylepie odbył się doroczny Festyn Świętego Antoniego. Były pokazy taneczne wychowanków miejscowego przedszkola, występy wokalne, pokazy strażackie i atrakcje dla dzieci. Wieczorem odbyło się losowanie nagród w loterii fantowej oraz licytacja podarowanej przez jednego ze sponsorów czapeczki z autografem Patryka Dudka.

Radny dzielnicy Nowe Miasto Jerzy Szczepski mówi, że impreza ma już wieloletnią tradycję:

Jak podkreśla sołtys Przylepu, Mieczysław Momot, mieszkańcy na co dzień także chcieliby bardziej się integrować, jednak największemu zielonogórskiemu sołectwu nadal brakuje świetlicy:

Uczestnicy festynu także nie kryli zadowolenia z organizacji tej imprezy

Dodajmy, że czapka z autografem Patryka Dudka zlicytowana została za kwotę 500 złotych a całkowity dochód z festynu zostanie przekazany na cele lokalnej społeczności.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.