°C

GUS: więcej zezwoleń na pracę cudzoziemców

Grafika: PAP

W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców; w 2018 r. wydano ich 328,8 tys., niemal 40 proc. więcej niż w 2017 r. - poinformował w poniedziałek GUS. Zezwolenia na pracę najczęściej wydawane są obywatelom Ukrainy.

Każdy cudzoziemiec, który chce podjąć legalne zatrudnienie w Polsce, musi posiadać zezwolenie o pracę. Wnioskodawcą oraz stroną postępowania w sprawie jego wydania jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenia wydawane są przez właściwego wojewodę, ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i nie musi być tożsama z miejscem wykonywania pracy przez obcokrajowca.

Jak wynika z danych GUS, w ostatnich latach systematycznie rośnie liczba zezwoleń wydawanych na pracę cudzoziemców w Polsce. W 2018 r. wydano ich 328,8 tys. Było to o prawie 40 proc. więcej niż w 2017 r. i prawie 5-krotnie więcej niż w 2015 r. W porównaniu z 2017 r. wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców nastąpił niemal we wszystkich województwach.

Według danych GUS, jedynym województwem, w którym w tym czasie spadła liczba wydanych zezwoleń było śląskie (o 5,3 proc.). W 2018 r. najwięcej zezwoleń wydano w województwie mazowieckim. Jednak udział zezwoleń wydawanych w tym województwie w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń w kraju maleje. Np. w 2015 r. stanowiły one 49,4 proc., a w 2018 r. 24,2 proc.

W 2018 r. największą po województwie mazowieckim liczbę zezwoleń wydano w województwie wielkopolskim (11,1 proc. ogólnej liczby pozytywnych decyzji). W tym województwie w latach 2015-2018 liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców wzrosła ponad 10-krotnie. W analizowanych latach najwyższa dynamika liczby zezwoleń wystąpiła w województwie łódzkim (25-krotny wzrost).

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.