°C

P. Barczak o konwencji PiS

Szczecin, 12.05.2019. Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski (C front), premier Mateusz Morawiecki (2P), minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej El¿bieta Rafalska (P), sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska i g³ówny konserwator przyrody Ma³gorzata Goliñska (2L) oraz szef MSWiA Joachim Brudziñski (L) podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwoœci przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, 12 bm. w Szczecinie. (cat) PAP/Marcin Bielecki

To było udane spotkanie - tak wczorajszą konwencję regionalną Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie ocenia Piotr Barczak.

W rozmowach nie zabrakło akcentów lubuskich – mówił w Rozmowie Punkt 9 przewodniczący zielonogórskiej Rady Miasta:

Wybory do europarlamentu zaplanowane są na 26 maja.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.