°C

Policja gotowa do kontroli autokarów

W piątkowe popołudnie lubuscy uczniowie rozpoczną ferie. Jak co roku policja zachęca rodziców i opiekunów do skorzystania z możliwości kontroli przed podróżą autokarów i kierowców przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

Podczas takich kontroli policjanci sprawdzają stan techniczny autobusu. Ważna jest także kontrola stanu trzeźwości kierowcy bądź kierowców i posiadanych przez nich uprawnień do przewożenia ludzi.

W regionie zostały wyznaczone w tym celu stałe miejsca kontroli autokarów i ich kierowców. Są w każdym powiecie przy komendzie policji. Pełną listę z adresami i numerami kontaktowymi zamieszczono na stronie internetowej lubuskiej policji.

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.