Andrzej Bocheński

Z zielonogórskim radnym rozmawiaa Daniel Sawicki: