°C

Świadczenie „Mama 4 plus” otrzymuje już 55 tys. osób

Fot. Envato
 

Już 55 tys. osób korzysta ze świadczenia "Mama 4 plus" dla osób, które wychowały przynajmniej czworo dzieci - poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha. Zapowiedziała, że wkrótce rząd przedstawi założenia nowej strategii demograficznej.

„Wsparcie rodzin i stawianie rodziny w centrum polityki to DNA naszego rządu. Nie planujemy żadnego ograniczania lub likwidacji jakiegokolwiek elementu programów, których celem jest wspieranie rodzin. Nasze programy są cały czas rozszerzane”

– powiedziała wiceminister.

Świadczenie uzupełniające z programu „Mama 4 plus” w wysokości minimalnej emerytury przysługuje osobom, które wychowały przynajmniej czworo dzieci.

Socha zwróciła uwagę, że do rodzin trafiło już 108 mld zł w ramach programu „500 plus”. Z kolei z Karty Dużej Rodziny korzysta już prawie milion rodzin.

„Ten program cały czas dynamicznie się rozwija, mamy już 7 tys. partnerów w całej Polsce”

– powiedziała. Przypominała, że wkrótce po raz kolejny 4,5 mln uczniów będzie mogło skorzystać z wyprawki szkolnej „Dobry start”.

Wiceminister przypomniała, że w związku z pandemią koronawirusa rodziny mogą także korzystać z zasiłku opiekuńczego.

„Ten zasiłek jest systematycznie przedłużany na czas zamknięcia szkół i przedszkoli. I nawet dzisiaj, kiedy część placówek już funkcjonuje, my nadal pozostawiamy rodzicom wolny wybór – mają oni prawo do zasiłku również wówczas, gdy nie decydują się na posłanie dziecka do przedszkola”

– podkreśliła.

Zaznaczyła, że wsparciem są również rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. „Ich nadrzędnym celem jest ochrona miejsc pracy i zminimalizowanie wzrostu bezrobocia. To jest bardzo istotne z punktu widzenia pracowników, którzy dzięki temu mogą utrzymywać swoje rodziny” – powiedziała.

Wiceminister zapowiada rewolucyjną strategię demograficzną na lata 2020-2040

Wiceminister Socha, która jest także pełnomocnikiem rządu ds. polityki demograficznej, powiedziała, że wkrótce przedstawiona zostanie strategia demograficzna na lata 2020-2040.

„To będzie dokument jeszcze bardziej rewolucyjny niż program +Rodzina 500 plus+, ponieważ on pokazuje bardzo kompleksowe podejście do wszystkich obszarów, które mają wpływ na rodzinę, szczególnie w kontekście zwiększania dzietności, bo jak wiadomo, to jest nasze ogromne wyzwanie”

– powiedziała.

„Dokument jest już przygotowany, ale wciąż go szlifujemy, konsultujemy. Z powodu pandemii dotychczas nie udało się jeszcze przeprowadzić konsultacji z różnymi obozami politycznymi, ale takie rozmowy na pewno jeszcze się odbędą. Kluczowym warunkiem powodzenia tej strategii będzie zbudowanie politycznej zgody ponad podziałami”

– podkreśliła wiceminister Socha. Powiedziała, że odbyły się już konsultacje m.in. z organizacjami zrzeszającymi pracodawców i różnymi organizacjami kobiecymi.

„Strategia będzie wybiegać daleko poza konwencjonalne instrumenty, które widzimy w Europie Zachodniej, bo one są niewystarczające. W ostatniej dekadzie odnotowano gigantyczne spadki dzietności szczególnie w tych krajach, w których dzietność była relatywnie wysoka, np. w krajach skandynawskich”

– powiedziała.

Wskazała, że głównym celem strategii będzie osiągnięcie w ciągu 20 lat dzietności gwarantującej zastępowalność pokoleń, czyli współczynnika w wysokości 2,1. Najniższy współczynnik dzietności w Polsce odnotowano w 2015 r. – wynosił on mniej niż 1,3. Obecnie wzrósł on do 1,45.

2019: niepokojące dane GUS dotyczące demografii w Polsce

GUS w raporcie o sytuacji ludnościowej w Polsce ostrzegł przed nasilającymi się niekorzystnymi zmianami demograficznymi w naszym kraju.

„Obserwowane zmiany demograficzne wskazują, że od kilkunastu lat sytuacja ludnościowa Polski nie zmienia się istotnie – jest nadal trudna. W najbliższej perspektywie także nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny. Nadal niska liczba zawieranych małżeństw oraz obserwowane od ćwierćwiecza zmiany w trendzie dzietności będą miały negatywny wpływ także na przyszłą liczbę urodzeń, ze względu na zdecydowanie mniejszą w przyszłości liczbę kobiet w wieku rozrodczym”

– napisano w raporcie.

igrafika 20190430 noresize 02b 2020 05 27 07 30 02 907916 Radio Zielona Góra 4 lipca 2020

Dodano, że zjawisko to dodatkowo jest potęgowane wysoką skalą emigracji i dotyczy to szczególnie emigracji czasowej ludzi młodych.

„Proces starzenia się ludności postrzegany w wymiarze jednostkowym i społecznym stawia trudne wyzwania o wielopłaszczyznowym wymiarze, a więc nie tylko w sferze ekonomicznej, lecz również zdrowotnej i socjalnej”

– napisano w raporcie GUS.

„Polska, dla której prognozy rozwoju ludności są obecnie niesprzyjające, będzie musiała zmierzyć się ze wszystkimi problemami wynikającymi z niekorzystnych trendów demograficznych. Dotyczy to także regionów i mniejszych jednostek terytorialnych, szczególnie tych o najstarszej strukturze wieku mieszkańców, w których dodatkowo proces starzenia będzie się najbardziej pogłębiał”

– dodał GUS.

noresize igrafika 20190430 02a 2020 05 27 07 30 08 449560 Radio Zielona Góra 4 lipca 2020

Dzietność w Unii Europejskiej

Współczynnik dzietności (określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym) w krajach Unii Europejskiej.
 

noresize igrafika 20200526 02b 2020 05 27 07 30 13 835060 Radio Zielona Góra 4 lipca 2020

REKLAMA

Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.Skomentuj przez Facebooka

Polub naszą stronę na Facebooku