°C

Zaprojektuj szyld bibliotecznych filii. Konkurs

fot. M. Czechowska

Stań się kreatorem wizerunku biblioteki Norwida – zachęcają bibliotekarze. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs na projekt szyldu filii miejskich.

Mówi wicedyrektor Anna Polus:

Biblioteka Norwida ma w mieście 12 filii. Każda zyska tablicę o wielkości 1×1.20m. Prace konkursowe można nadsyłać do 29 marca:

Nagrodą w konkursie jest czytnik e-booków z dostępem do ponad 20 tysięcy najnowszych  publikacji.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.