Walerian Piotrowski

Z senatorem, honorowym obywatelem Zielonej Góry rozmawiał Janusz Życzkowski