°C

„Ukraina przed wiekami”

fot.Bartosz Schaefer

Broń, Biżuteria, wyroby ceramiczne - zabytki z okresu obejmującego sześć tysiącleci można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym w Świdnicy.

Wystawa nosi tytuł „Ukraina przed wiekami” a wszystkie relikty pochodzą z tego rejonu. 
– O wystawie opowiada dyrektor muzeum – Arkadiusz Michalak:

– Do zwiedzania wystawy zachęca jeden z mieszkańców Świdnicy:

Wystawę można oglądać do 15-ego maja. 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.