°C

Stypendia dla najzdolniejszych

fot. Daniel Sawicki

Radni rady miasta ufundowali stypendia dla najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, będących mieszkańcami Zielonej Góry. Uhonorowano 30 osób.

Wśród stypendystów znaleźli się głównie przedstawiciele kierunków inżynierskich oraz artystycznych oraz pielęgniarstwa. Gabriela Malanowska z wydziału budownictwa, architektury i inżynierii środowiska otrzymała stypendium po raz kolejny:

Prorektor ds. studenckich Wojciech Stryżewski wskazuje, że przy przyznawaniu stypendium główną rolę odgrywa średnia ocen z nauczania oraz działalność społeczna:

Stypendia są fundowane od 2014 roku. Pieniądze na stypendia pochodzą z budżetu miasta Zielona Góra.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.