°C

Społecznicy apelują ws. Placu Powstańców Wielkopolskich

www.ruchmiejski.zgora.pl

Stowarzyszenie „Ruch Miejski Zielona Góra” zwraca się z apelem do władz miasta, by zadbali o drzewa na remontowanym Placu Powstańców Wielkopolskich. Społecznikom chodzi o zmianę ułożenia kostki brukowej tak, aby na skutek nowej zabudowy nie ucierpiały drzewa.

Społecznicy wskazują, że według reguł, obszar niezabrukowany wokół pnia drzewa powinien być zbliżony do wielkości jego korony. Umożliwi to pobór wody i tlenu korzeniom drzewa i na dłużej ochroni przez obumieraniem.

Biolog i członek Ruchu Miejskiego Sebastian Pilichowski, mówi, że podczas takich rewitalizacji warto wziąć pod uwagę potrzeby przyrodnicze:

 

Pilichowski podkreśla, że zaprojektowane odsłonięte strefy wokół drzew są za małe:

Na razie nie ma odpowiedzi urzędu miasta na apel społeczników.

 

Informacja powstała we współpracy z serwisem internetowym

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.