°C

PUP dzieli środki na staże, szkolenia i tworzenie miejsc pracy

fot. Marta Czechowska

Ponad 90 pracodawców zgłosiło oferty dla bezrobotnych na początku roku. Propozycje, które spłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy dotyczą 670 stanowisk pracy.

Jednostka uruchomiła także tegoroczną pulę na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – mówi dyrektor Edmund Prekurat:

Na ten rok Powiatowy Urząd Pracy ma do dyspozycji ponad 8 milionów złotych:

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.