°C

Miejskie przedszkola i szkoły – terminy naborów

fot. Marta Czechowska

Znane są już terminy naboru do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Jeśli chodzi o młodsze dzieci, rodzice będą mogli składać deklaracje o kontynuacji wychowania w przedszkolu od 3 do 10 kwietnia. Później rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne.

Mówi Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w magistracie:

Po potwierdzeniu przez rodziców, placówki opublikują listy przyjętych i nieprzyjętych.

Podobnie procedura wygląda przy naborze do szkół podstawowych. Inne są jednak terminy:

Szczegółowe informacje wraz z terminarzem naboru są na miejskiej stronie internetowej.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.