°C

Sesja sejmiku z akcentem na strajk

fot. Janusz Życzkowski

Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Relacje z obrad w naszych wiadomościach oraz specjalnym wydaniu programu Radio Zachód Interwencje. Obrady opóźniła dyskusja ws. apelu o poparciu akcji strajkowej nauczycieli. Szczegóły w naszych relacjach.

[g.11.00]

[g.12.00]

Tadeusz Ardeli – Prawo i Sprawiedliwość

[g.13.00]

Łukasz Mejza – Bezpartyjni Samorządowcy

[14.30] Radio Zachód Interwencje

Aleksandra Mrozek – Nowoczesna

Marek Surmacz – Prawo i Sprawiedliwość

[14.50] Radio Zachód Interwencje

Publicyści Adam Ruszczyński i Krzysztof Chmielnik

 

Porządek obrad:

Otwarcie obrad V zwyczajnej sesji Sejmiku.

Przyjęcie porządku obrad sesji.

Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.

Sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2018 rok.

Analiza wykorzystania środków z krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 w województwie lubuskim.

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005 – 2020.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzeszyce.

Podjęcie uchwały w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza nad Pliszką”.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej WojewództwaLubuskiego na 2019 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pawłowi Danielowi Brenienek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grażynie Dereń „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dariuszowi Jakubasowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Franciszkowi Jamniukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Markowi Kozie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Irenie Leiblich „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Pabierowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Marcinowi Wojnowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Robertowi Zanichelli „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Artystycznemu „Buziaki” z Gorzowa Wielkopolskiego „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Folklorystycznemu „Watra” z Brzeźnicy „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Przyjęcie protokołu z IV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad V sesji Sejmiku.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.