°C

K. Sikora: Ceny za wywóz odpadów muszą być wyższe

fot. M. Czechowska

Myślę, że na najbliższej sesji rady miasta, we wtorek, znajdzie się projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za wywóz nieczystości w Zielonej Górze – mówi Krzysztof Sikora. W rozmowie Punkt 9 prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej potwierdził, że zapisy uchwały zakładają wzrost cen.

Koszty wywozu odpadów w mieście ostatni raz  ustalane były w 2012 roku na rok 2013 – mówił nasz poranny gość:

Konieczność wprowadzenia wyższych cen warunkują konkretne czynniki – dodawał Krzysztof Sikora. Według zapisów ustawowych, koszty gospodarki odpadami muszą się bilansować i żadne miasto nie może do tego dopłacać. Kolejną sprawą jest centralna opłata środowiskowa, która wzrasta o 560 procent – wyliczał szef ZGK:

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.