°C

Z gorącą zupą dla bezdomnych

Zielonogórscy restauratorzy z pomocą dla bezdomnych. Dzięki szybko przeprowadzonej akcji, w czasie mrozów, potrzebujący spędzający noc na dworcu PKP, otrzymują gorące posiłki.

Pomoc zorganizowała radna i popularna kwiaciarka, Eleonora Szymkowiak:

Osoby, które chcą zaangażować się w pomoc bezdomnym, mogą kontaktować z radną w jej kwiaciarni. 

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.