°C

Wszystkie strony świata: Andaluzja z Marzeną Toczek!

fot. Marzena Toczek

We Wszystkich stronach świata udajemy się do hiszpańskiej Andaluzji, a oprowadzi nas po niej zielonogórzanka Marzena Toczek. Z opowieści wynika, że trzeba tam być, choćby przez kilka dni!!!

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.