°C

Wehikuł czasu – lista audycji

Wehikuł czasu

Na zielonogórski spacer śladami historii zaprasza Krzysztof Chmielnik, czyta - Marek Poniedziałek.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.