°C

Miejskie sprawy: prof. Jerzy Leszkowicz –Baczyński, Jacek Budziński

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.