Agnieszka Wojnarowicz, Paweł Przykaza, Julia Kowalska

Z działaczami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej rozmawiał Łukasz Brodzik